EN

金沙4166 > 通知公告 > 正文

关于大学外语四、六级考试期间临时关闭丹青楼、奥林楼、成栋楼无线网络信号的通知

日期:2020-09-15 点击数:

校园网用户:

2020年9月19日将进行全国大学外语四、六级考试,按照四、六级考试要求,届时将关闭我校丹青楼、奥林楼、成栋楼的无线网络信号,以保障考试顺利进行。预计开始关闭时间为2020年9月18日21:00,恢复时间为2020年9月19日18:00。

特此通知。
                             网络信息中心

                            2020年9月15日

XML 地图 | Sitemap 地图